Furcraea foetida (L.) Haw.

Critical Notes by B. P. G. Hochreutiner. 190
VttUtL
U
Plant identical with
Named by	tUv/tA,
in Hf- faut—
Indications concerning this specimen in
Observations
^2£g¿wl°granadina-Caiina.iiB
HERBARIO NACIONAL DE MEXICO (MEXU)
INSTITUTO DE BIOLOGIA, UNAM
¿fat ïor>
BQTANîCAL
QARDê'V
Furcraea foetida (L.) Haw.
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Det Abisaí García-Mendoza	25-V-2I
“Revisión del género Furcraea (Agavaceae)
fîHFt1
Hoi/pox. y
04208196
04208196