Verbena brasiliensis Vell.

10* Verbena earacasana,T
V, caule erecto* ramo so ; rami a quadrangularibus, glabrisj folli»
oblongis, acutis, grosse crenato- serrati s, strigo so«* scabri s; spicis
fili formibus, panioulatis.
Crescjt rarissime in aylvaticis prope Caracas, alt* 430 hex*l|L
floret ¿aquario.
Caulis ereotus, subquadripedali s f ramo su s; ramis quadrangularibus t
substriatis, glabris. Folla opposita, subsessilia9 oblonga, superiora
lanceolata« acuta, basi cuneata, gròsse serratat serraturis rotundatis,
apice acutisf alterni® minioribus, rigida, reticulato-venosa, nervo
medio venisque primariis subtus prominentibusf supra pilis minutis
adpressis scabra, subtue in nervo medio venisque strigosa, quadri- aùt
quinquepoIlicaria, seequlpollicem et paulo latiora* Spicae terminales
panioulatae (in specimlne suppetente qulnque, oppositae, inferiores
distantes, longissime pedunculatae)§ filiforaes, pedunculatae. Flores
sesoiles, bracteati, minuti» Bracteae lanceolatae, acuminatae;
glabriusculae, calycem subaequantes. Calyx generis, hispidulus.
Corolla pallide violacea; tubus calyce longior; limbus quinquefidus,
planus; laciniis rotundatls, subemarginatis. Stamina et Plaetillum
generis. Fructus calyce persistente incliisua, elliptico-tetragonus,
quadrilocularisf quadripartibilia, sulcatus, fuscescens, glaber,
magnitudine grani slnapisj loculla monospermis.
Verbena litoralia
Herbarium of the New York Botanical
Verified by H. N. Moldenke and cited
by him in his Monograph of the Genus
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
03548193
03548193