Gleditsia aquatica Marshall

Gleditsia aquatic* Karsh*
Don Gordon	1966
Herbarium of the New York botanical Garden
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
02724992
/
02724992