Polygala brevifolia Nutt.

 • Kingdom

  Plantae

 • Division

  Magnoliophyta

 • Order

  Fabales

 • Family

  Polygalaceae

 • All Determinations

  Polygala brevifolia Nutt. det J. Richard Abbott, 2016

*VJ V
\v botan
^ rd
X
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
02623413
Polyqala brevifolia Nutt.
det: J. Richard Abbott (NY), 2016
F am.
Coll. byJytJkty.....M.ÉM
02623413