Kalmia latifolia var. latifolia

><* vo>r
BOTANICAL
^ RD
Kalmia latifolia L.
Det. Shunguo Liu April 1993
|EW YORK BOTANICAL GARDEN
02524467
02524467