Monographs Details: Tetrazygia crotonifolia (Desr.) DC.
Authority: Britton, Nathaniel L. Flora Borinqueña.
Family:Melastomataceae
Multimedia: