Monographs Details: Sophoclesia trinitensis Britton
Authority: 1922. Contr. New York Bot. Gard. 236: 335.
Family:Ericaceae