Monographs Details: Bumelia krugii Pierre
Authority: Britton, Nathaniel L. Flora Borinqueña.
Family:Sapotaceae
Scientific Name:Bumelia krugii Pierre
Multimedia: